Co znamená zajištěný a nezajištěný věřitel

V souvislosti s oddlužením a žádostí o něho je mimo jiné nutné sepsat také seznam věřitelů, včetně částek, které jsou jim dluženy. Při sestavování daných informací je nutné také přihlédnout k tomu, kdo je zajištěný věřitel a kdo je nezajištěný věřitel. Z jakého důvodu? Jelikož tyto informace jsou následně důležitým podkladem pro soud. A to z toho důvodu, že ten oddlužení povolí jenom v případě, kdy během pětileté lhůty dojde k tomu, že je těm nezajištěným splaceno alespoň 30 procent pohledávek. A jaký je tedy konkrétní a hlavní rozdíl mezi věřiteli?

Zajištěný věřitel

Ten má v rámci oddlužení přece jenom lepší pozici. Když se na jeho popis podíváme blíže, tak se jedná o věřitele, který půjčoval s tím, že poskytnutý úvěr bude něčím zajištěný. Nejčastěji je to pochopitelně nemovitost, bez které se nelze obejít třeba při běžné bankovní hypotéce, stejně jako je nezbytností, pokud je žádána americká hypotéka. Příklady takového zajištění jsou třeba zástavní právo, právo zadržovací, nebo se může jednat o omezení převodu nemovitosti. V praxi to znamená, že dané zajištění nemůže být použito k uspokojení dluhů všech věřitelů, ale jenom tomu, komu bylo ručeno.

Nezajištěný věřitel

Ten se objevuje u většiny klasických úvěrových produktů, jako jsou třeba spotřebitelské půjčky, kreditní karty, kontokorenty a mnoho dalšího. Nezajištěný věřitel je ten, který poskytl úvěr bez požadavku na zajištění. Jenom na základě svého prověření, na základě bonity. Tento tak spadá do skupiny těch věřitelů, kteří v rámci oddlužení mají právo na to, získat alespoň 30 procent dluhu, a to v rámci pěti let. Jde samozřejmě o tu nejnižší hranici. V závislosti na možnostech dlužníka může při insolvenci dojít i k tomu, že uhradí veškeré své závazky.

Publikováno: 22. 12. 2017

Kategorie: Nezařazené

Autor: Eva Svobodová