Jaké jsou podmínky oddlužení

Kdo se chce oddlužit, ten nejprve musí projít schvalovacím procesem, kde je nutné splnit podmínky oddlužení. O nich rozhoduje příslušný soud. S tím souvisí už to, že první podmínkou je správné sepsání žádosti, ve které nesmí být nic zamlčeno. Další podmínkou je doručení dané žádosti právě na příslušný soud, který v nejbližším termínu oddlužení schválí, zamítne, nebo si může vyžádat doplnění.

Mezi hlavní podmínky oddlužení patří schopnost splácet dluhy

Je nutno říci, že oddlužení není procesem, během kterého jsou dluhy smazány. Ty se musí platit. Podmínky jsou však celkem benevolentní. Během pětileté lhůty musí dlužník zvládnout uhradit alespoň 30 procent svých závazků. Pokud toto splní, je mu zbytek dluhů odpuštěn a on začíná s čistým štítem. Dobré je také připomenout, že závazky se mohou platit ve splátkách, z měsíčního příjmu, ale i z peněz získaných prodejem majetku. V budoucnu se očekává i určitá úprava podmínek, o které se mluví stále aktivněji. Některá média dané úpravy dokonce nazývá pojmem dluhová amnestie.

Jenom jednou za život

Oddlužení je pro mnoho dlužníků lákavé. Nutno však připomenout, že není celoživotní pomocí. Hlavní podmínkou je to, že oddlužení musí být realizováno jenom jednou za život. Pokud jím konkrétní osoba již prošla, nemá v budoucnu nárok na schválení dalšího. Proto ani nemusí podávat svou žádost, jelikož jistota zamítnutí bude stoprocentní.

Alespoň dva věřitelé

Tato cesta je určena hlavně těm, kteří mají závazky, které opravdu nemohou klasickou cestou zvládat. Proto se podmínky týkají také samotných věřitelů. Pokud je jenom jeden, ke schválení nedojde, protože podmínkou jsou alespoň dva. Také je nutno přihlédnout ke konkrétním závazkům. Nerozhoduje zde to, v jaké jsou výši, ale rozhoduje zde to, zda jsou v prodlení, tedy po splatnosti. Podmínkou je to, aby po splatnosti byly, jinak ke schválení také nedojde.

Publikováno: 05. 01. 2018

Kategorie: Nezařazené

Autor: Eva Svobodová