Jsem v insolvenci a chci se nechat rozvést

Insolvence neboli oddlužení fyzických osob se týká nejenom lidí, kteří jsou singl, nebo nesezdaní, ale týká se velmi často i lidí, kteří jsou manželé. A zde se může při nefungujícím manželství zcela logicky objevit otázka, jak je to v případě žádosti o rozvod. Pozitivem je, že na tuto možnost tuzemské zákony nejenom myslí, ale také ukazují, že to není zase až tak složité.

Je jedno, jak bylo oddlužení podáno

V minulosti bylo možné jenom to, že si každý podal návrh na oddlužení sám, a podpisem druhého bylo potvrzeno, že může být v procesu použitý veškerý společný majetek. Postupně došlu k úpravě a nyní už není problém podat si společnou žádost o oddlužení manželů. To má jak administrativní výhody, tak to má také výhody spojené s jednodušším schválením. Jak je to ale v případě rozvodu?

Oddlužení není překážkou

Pokud se jeden z manželů chce rozvést, potom není oddlužení jakýkoliv problém. Postup je stejný, jako kdyby žádné oddlužení manželů neexistovalo. Je klasicky podaná žádost a poté záleží na všech klasických skutečnostech, zda bude manželství rozvedeno, nebo nebude. Co však i po rozvodu nadále zůstává, to jsou povinnosti plynoucí z oddlužení. Daní již rozvedení manželé musí i nadále hradit své závazky, jako tomu bylo doposud. Oddlužení v takovém případě nelze přerušit, ani není možné začít ho znovu, jako dvě nezávislé osoby. Toto může být největší problém, zvláště pokud oba nenajdou společnou řeč, nebo se neshodnou na tom, že budou platit oba dva.

Vše je třeba nahlásit

Pokud je manželství rozvedeno, je třeba daný stav co nejdříve nahlásit. A to hlavně insolventnímu správci, stejně jako dalším institucím, třeba s ohledem na to, aby bylo možní spočítat nejenom správné výživné, ale aby došlo k přepočtu nezabavitelného minima, které se nyní nebude týkat domácnosti jako takové, ale bude se týkat každé osoby samostatně.

Publikováno: 15. 12. 2017

Kategorie: Nezařazené

Autor: Eva Svobodová