Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný

Různých rejstříků a registrů je celá řada. Mezi jeden z takových patří také insolvenční rejstřík. Jde o databázi, která je na rozdíl od řady jiných registrů veřejným seznamem. To znamená, že do daného rejstříku může kdokoliv a kdykoliv zdarma nahlížet a zjistit konkrétní zápisy.

K čemu insolvenční rejstřík slouží?

Jedná se o databázi, která se týká těch subjektů, které se nacházejí v jakékoliv fázi takzvaného insolventního řízení. Pokud mluvíme například o firmách, je tento stav spojený s jejich úpadkem. Pokud mluvíme o běžných fyzických osobách, je mnohem častěji používáno označení pojmem oddlužení, které je v dnešní době stále velmi využívané. A to mimo jiné i pro své výhody.

Kdo vede insolvenční rejstřík?

Na internetu se lze setkat s různými kopiemi, které vedou soukromé subjekty. Jediný a hlavní insolvenční rejstřík je však ten, který vede příslušný rejstříkový soud. V praxi je to konkrétní krajský soud dané oblasti, který se stará o evidenci daných zápisů, a to jak z hlediska samotného zapsání, tak pochopitelně také s ohledem na samotný výmaz daných jednotlivých subjektů.

Kdo může být v rejstříku zapsán?

Jak jsme zmínili, jsou sem zapisováni i podnikatelé. A to znamená, že se sem mohou zapsat jak podnikající fyzické osoby, tak sem patří i osoby právnické – laicky řečeno firmy. Insolvenční rejstřík však eviduje také nepodnikatelské subjekty. Tedy běžné fyzické osoby.

Jaké informace se zapisují?

Primárně je insolvenční rejstřík spojený s přesnou identifikací subjektu, aby bylo zajištěno jeho jednoduché dohledání. Dále se uvádí také důvod spojený se zahájením insolventního řízení. Poté už mohou být doplňovány veškeré zákonné skutečnosti, které se k danému řízení postupně vážou a které se mohou v průběhu let měnit, nebo takové informace, které jednoduše vyžaduje zákon. Konkrétní informace o zápisech jsou upravovány občanským soudním řádem, který vše celkem detailně specifikuje.

Publikováno: 24. 11. 2017

Kategorie: Nezařazené

Autor: Eva Svobodová