Funkce insolvenčního správce při oddlužení

Když se řekne insolvence, tak si většina lidí toto slovo spojí především s oddlužením fyzických osob. To ale není jediná oblast, kde se používá. Také nelze zapomínat na oblast firem, kterých se insolvence také může týkat. A zde přichází na řadu i funkce insolvenčního správce. O jakou osobu se jedná a jaké jsou její hlavní úkoly, ale i povinnosti?

Správce je stanovena soudem

Funkce insolvenčního správce není volena nijak dobrovolně, jelikož se jedná o osobu, která je určena soudem. A to dokonce před rozhodnutím o úpadku, kdy se jedná po takzvaného předběžného správce. V průběhu celé insolvence však může dojít i k tomu, že je daná stanovená osoba odvolána a je zvolený nový správce, a to pomocí kvalifikované většiny – která je stanovena na schůzi věřitelů.

Co dělá insolvenční správce?

Laicky řečeno lze říci, že funkce insolventního správce je spojena s tím, aby bylo zajištěno, že bude správně a odpovědně nakládáno s majetkem konkrétní firmy, tedy v daném procesu už dlužníka. Dodejme, že insolvenční správce má za úkol nejenom evidovat daný majetek a starat se o jeho správné nakládání, ale jeho činností je hlavně to, aby byly v co největší možné výši zaplaceny pohledávky všem věřitelům. Jde tedy o osobu, která má eliminovat to, aby byl firemní majetek vyveden z firmy. Když se podíváme na několik konkrétní věci, které může daná funkce správce vyžadovat, tak jde nejenom o evidenci daného majetku, ale jde třeba o to, že se stará o zpeněžení povitého a nemovitého majetku, stejně jako má za úkol řešit různé spory, které se mohou objevit mezi dlužníkem a věřitelem. Už z tohoto stavu jasně plyne i to, že danou osobou nemůže být jenom tak někdo. Nejenom, že musí mít magisterský titul, ale musí se jednat také o osobu, která splní poměrně náročnou zkoušky, které ji poté opravňují k výkonu této funkce.

Publikováno: 08. 12. 2017

Kategorie: Nezařazené

Autor: Eva Svobodová