Společné oddlužení manželů bývá úspěšnější

Kdo má více než jeden závazek, který je po splatnosti, může být ideálním kandidátem na oddlužení. I když se v souvislosti s oddlužením fyzických osob mluví o tom, že oddlužit se může jenom jedna jediná osoba, není to tak úplně pravdou. Možné je také společné oddlužení manželů, které je poslední roky poměrně velkým hitem. Co je třeba vědět?

Čeho se společné oddlužení manželů týká?

Jedná se pochopitelně o dluhy, které lze označit jako ty společné. Jde tedy o ty dluhy, které vznikly v době manželství a které spadají, s nadsázkou uřečeno, do společného jmění manželů. Sem totiž patří nejenom to, co oba vlastní, ale i závazky. A jelikož jsou vedeny právě jako společné, je oddlužení manželů jednou z dobrých cest, jak dluhy zákonnou cestou a stále poměrně jednoduše eliminovat.

Větší šance než u jednotlivců

Společné oddlužení manželů má oproti oddlužení fyzické osoby jednu výhodu. Je s ní spojeno to, že je zde větší šance na schválení. Je to podobné, jako v případě půjčky a žádosti. Jsou totiž sčítány oba dva příjmy daných osob, čímž výrazně stoupá šance na to, že se dluh povede ze zákonné části eliminovat. Také pochopitelně může vzrůst hodnota ostatního majetku, který lze v případě potřeby odprodat.

Jak postupovat?

Jsou hned dvě cesty, kterými se vydat. První možnost je spojena s tím, že každý z manželů podá svůj návrh samostatně a každý bude řešit své dluhy, které má na své jméno. Mnohem jednodušší je ale cesta, kdy je podán společný návrh manželů na povolení oddlužení. V takovém případě jsou součástí žádosti identifikační údaje obou z nich, stejně jako zde nesmí chybět ani úředně ověřené podpisy obou z nich. A to z důvodu, aby bylo jasně potvrzeno, že oba souhlasí s tím, že dluhy, ale i případný majetek jsou právě ve společném jmění a takto se bude posuzovat i jejich žádost, příslušným soudem.

Publikováno: 01. 12. 2017

Kategorie: Nezařazené

Autor: Eva Svobodová